Referencia

Jana K. predaj RD Rusovce

S prácou pani Jarjabkovej sme boli veľmi spokojní, vždy prichádzala s novými konštruktívnymi návrhmi, ale tiež rovnako bola otvorená aj našim pripomienkam, ktoré po vzájomnej dohode boli akceptované. Stretnutia vždy prebiehali v pracovno-priateľskej atmosfére. Informácie, ktoré sme potrebovali, sme dostali vždy včas a na odbornej úrovni. Ďakujeme touto cestou za úspešnú spoluprácu a prajeme ešte veľa spokojných klientov. Kuglerovci.

About the author

Podobné články