Referencia

Patrik & Ľubica Z. – predaj rodinného domu, Malinovo a Chorvátsky Grob

Pán Bodžár,

ďakujeme za spoluprácu pri predaji dvoch rodinných domov v Chorvátskom
grobe (Čierna Voda) a v Malinove.

Veľmi si vážime profesionalitu a otvorenosť, od prvého kontaktu až po úspešné uzavretie transakcie.

Pri obidvoch obchodoch sme Vás vnímali ako našu veľmi efektívne fungujúcu”predĺženú pravú ruku”, od správneho stanovenia predajnej ceny, voľbu predajnej stratégie, komunikáciu s potenciálnymi kupujúcimi až po záverečnú fázu prípravy a podpisu kúpnych zmlúv.

Spolupráca s Vami, ako realitným maklérom, nám priniesla obrovskú úsporu času, zefektívnila celý proces a neoceniteľnou je najma Vaša úloha “mediátora” v záverečnej fáze procesu, kedy sa predstavy predávajúceho a kupujúceho môžu začať rozchádzať “v dôležitých maličkostiach” a práve Vy sa stávate (a to pre obidve strany) zárukou úspešnej realizácie obchodu.

S pozdravom,

Patrik & Ľubica Z.

About the author

Podobné články