Referencia

PO ÚSPEŠNOM PREDAJI NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ POZEMKU – ZBEHY

Pri predaji rodinného domu som hľadal možnosti ako dom predať bez toho, aby som musel predajom stráviť veľa času a starať sa o všetky náležitosti potrebné k predaju domu.

Na doporučenie mojej známej som oslovil pani Szárazovú, ktorá mala veľmi dobré referencie, čo sa týka zabezpečenia predaja nehnuteľností.Po obhliadke nehnuteľnosti sme hovorili o tom, aká je moja predstava o predaji a pani Szárazová ma priamo informovala o tom, za koľko sa asi nehnuteľnosť v stave akom bola dá predať. Musím uznať, že mala pravdu a nehnuteľnosť sa predala za sumu, ktorú povedala.

Na adresu pani Szárazovej musím povedať, že má profesionálny prístup a hľadá kupcu až dovtedy, pokiaľ sa nehnuteľnosť nepredá. Na základe tejto skúsenosti som jej zveril aj predaj nezastavaného pozemku.

Ešte raz sa jej chcem poďakovať za profesionálny prístup a odbornosť pri predaji.

František H.

About the author

Podobné články