Videoreferencia – Prenájom na Vinohradoch


Pôvodný nájomník tejto menšej, ale šikovnej a starostlivo udržiavanej dvojgarsónky v susedstve Vinohradov mal koncom mesiaca odísť. Potrebovali sme urýchlene nájsť nového, dôveryhodného a finančne bezproblémového nájomníka a pritom prenajať byt za viac, ako platil ten pôvodný. Sústredili sme sa na pozitívne stránky tohto bytu, ktoré sme ešte vyzdvihli vďaka homestageingu a 3D virtuálnej realite. Filtráciu finančne bezproblémových nájomcov sme zabezpečili požiadavkou na zloženie 2 mesačnej kaucie a platieb nájomného vopred.
V priebehu 1 týždňa sme vygenerovali 24 záujemcov, z ktorých sme si vybrali toho, ktorý akceptoval finančné aj ďalšie podmienky prenajímateľky. O konečnom výbere rozhodli aj sympatie medzi prenajímateľom a nájomcom, ktoré sú určite dôležité pre bezproblémový priebeh nájomného vzťahu.