Referencia

KÚPA 3-IZBOVÉHO BYTU, BA II – EVA P. a MATEJ P.

 

“Daša nám pomáhala s kúpou nášho prvého bytu. Celý čas, od získania našich požiadaviek až po odovzdanie kľúčov od bytu, bola dobre organizovaná a veľmi profesionálna. Počas obhliadok bytov nám Daša poskytovala cenné rady, názory, aby bolo naše rozhodnutie o kúpe bytu správne. Vďaka jej energickej a entuziastickej povahe sme si užívali obhliadky bytov. Sme veľmi radi, že sme sa rozhodli využiť služby realitnej kancelárie Riešime bývanie a mali tú česť stretnúť sa s Dašou. Sme pevne presvedčení, že ktokoľvek z jej budúcich klientov bude s ňou spokojný.”

 

„Dáša really helped us with the purchase of our first housing. The whole process from requirements acquisition to obtaining the keys was well organized and felt very professional. During property inspections Dáša provided us with her valuable insights, opinions and assisted us to make the right buying decision. Thanks to her energetic and enthusiastic attitude we enjoyed visiting apartment after apartment until we’ve found the right fit. In the end we are very glad that we’ve decided to use services of Riešime Bývanie real estate agency and had the pleasure to meet Daša. We are very confident that any Dáša’s future client will be satisfied. We sure are.“

 

About the author

Podobné články