Blog

Ako sa mení realitný trh

Martin, na začiatku roka sme sa rozprávali, že trh sa bude tento rok meniť z trhu predávajúceho na trh kupujúceho. Myslíš si, že táto zmena už prebieha?
No, na prvý pohľad sa zdá, že nie. Obzvlášť keď sa pozrieme na Bratislavu a pozrieme sa na trh novostavieb, tak chýbajú. Máme také medziobdobie prepadu ponuky. Ale tá ponuka na trh príde, eventuálne. A čo je podstatnejšie, pohyb ceny, ktorý sme zaznamenali v poslednom období už naráža naozaj na schopnosti kupujúcich. Tá cena, ktorú musia zaplatiť za danú nehnuteľnosť, hoci aj úvery majú stále nízke sadzby, aj opatrenia NBS nie sú až také bolestivé, už sa to dotýka stále väčšieho a väčšieho počtu ľudí. Čiže ku koncu roka tá situácia bude trochu iná. A najviac to budú cítiť staršie nehnuteľnosti, nehnuteľnosti mimo centra.

Čiže stále bude mať veľký zmysel Agent kupujúceho?
Podľa mňa Agent kupujúceho má zmysel stále. Naozaj, nezávisle od toho, či máme trh predávajúceho alebo trh kupujúceho. Na trhu predávajúceho je možno trochu ťažšie pre toho kupujúceho sa rozhodnúť a zaplatiť si svojho vlastného agenta, ktorý bude hájiť jeho záujmy.

Ako správne kúpiť

Aj vy môžete mať makléra, ktorý bude hájiť vaše záujmy a zabezpečí zmysluplnú investíciu do vašej nehnuteľnosti.

Pretože tie ceny už sú vyšponované do nejakého vrcholu a on cíti, že ešte bude za to platiť viac. Ale pravda je taká, že, obzvlášť na tomto trhu, ten Agent kupujúceho je ten, ktorý zabezpečí, že vôbec budem mať možnosť vyberať nejakú zmysluplnú ponuku, že nebudem kupovať v únave tú relatívne horšiu za relatívne vyššiu cenu, ktorá už dnes je na hrane a cenový rast ju nečaká.

A koľko ma bude stáť takýto Agent kupujúceho?
Agent kupujúceho vychádza v našich podmienkach tak ako Agent predávajúceho, čiže v rozpätí 3 až 5%. Čo niekomu pripadá zvláštne lebo veď už sa platí jedna provízia Agentovi predávajúceho. A pravda je taká, že to je ale ktosi, kto zastupuje predávajúceho. A niekedy možno ani nie zmluvne. A teda, ja nemám istotu, že ten servis, ktorý tam bude poskytnutý, bude v prospech mňa ako kupujúceho.

About the author

Podobné články