Blog

Kúpa nehnuteľnosti na prenájom

Je rozdiel v kúpe nehnuteľnosti, ktorú chcem následne prenajímať a v tej, v ktorej chcem bývať?
Jednoznačne. Tá pre vlastné bývanie by mala okrem udržiavania rodinného majetku vyhovovať aj životnému štýlu majiteľa. Tá na prenájom, to je biznis. To by malo byť niečo také, čo mi poskytne taký výnos, aký by som očakával.

A je to pre každého?
Podľa môjho názoru to nie je pre každého aj keď mnohí sa domnievajú, že áno. Ktokoľvek kto dostane úver, obzvlášť 100%, zaň kúpil nehnuteľnosť a predpokladal, že zo splátky prenájmu bude splácať úver a do konca života má vystarané. To je, podľa mňa, omyl. Byť prenajímateľom je aj záväzok. Musím naozaj splácať, musím sa starať o danú nehnuteľnosť, musím zabezpečiť, aby bola prenajatá atď.

Čiže nie je to tak, že prenajmem nehnuteľnosť a tým to končí?
Ono to nie je tak úplne pasívny príjem. Pretože sa naozaj musím starať o to, aby tá nehnuteľnosť bola prenajatá. Nájomcovia prichádzajú, odchádzajú môže sa stať, že mesiac/dva mesiace tam nájomcu nebudem vedieť nájsť. Zároveň sa musím postarať o to, aby tá nehnuteľnosť mala parametre vhodné pre nového nájomcu. Čiže potrebujem tam urobiť opravy, rekonštrukcie, výmenu zariadenia a pod. Zároveň, aj bežná údržba počas doby nájmu môže byť náročnejšia. Nájomca mi zavolá s nejakým problémom a ja som ten, ktorý sa musí postaviť a okamžite to vyriešiť. Takže, nie je to pasívny príjem je to, z môjho pohľadu, taký vedľajší pracovný pomer.

Poraďte sa s Agentom kupujúceho

Vieme po čom túži každý kupujúci.

A aká nehnuteľnosť je najvhodnejšia? Jednoizbák/dvojizbák, v Petržalke/Ružinove?
Dosť závisí od toho, aký plán má samotný investor. Lebo treba povedať, že kúpa nehnuteľnosti na prenájom má tiež dva rozmery, podobne ako pre bývanie. Čiže by ma mal zaujímať aj nejaký kapitálový rast – nie je to len čisto výnos z nájmu, ktorý beriem do úvahy. Pochopiteľne, tie najviac zaujímavé nehnuteľnosti sú jednoizbové, dvojizbové byty. Pretože sú relatívne lacné a zároveň je tam veľká skupina ľudí, ktorá si práve takéto bývanie prenajíma. Či už sa bavíme o nejakých migrantoch alebo o ľuďoch, ktorí práve odišli zo školy a potrebujú štartovacie bývanie. Ale vždy treba mať silu a chuť sa o to starať. Naozaj je to seriózna záležitosť. Je potrebné mať veľmi detailnú tabuľku, v ktorej máte spočítané všetky svoje náklady a výnosy lebo pochybujem, že nejaký prenajímateľ kalkuluje s tým, že každých cca 7 rokov bude robiť aj obnovu zariadenia, ktoré tam má.

About the author

Podobné články